Przywódcy Wspólnoty Narodów, obradujący w stolicy Trynidadu i Tobago, zaapelowali o zawarcie prawnie wiążącego międzynarodowego porozumienia dotyczącego walki ze zmianami klimatu. Wezwali też do utworzenia globalnego funduszu dysponującego znacznymi środkami finansowymi, który pomagałby ubogim krajom w sprostaniu wymogom tego porozumienia. wiadomosci.wp.pl