Australia zakończyła dziś operację wycofywania swego kontyngentu wojskowego z Iraku.