Obie izby rosyjskiego parlamentu – Duma Państwowa i Rada Federacji – zaprotestowały przeciwko ubiegłotygodniowej rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
zrównującej postawę hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego przed wybuchem II wojny światowej. wiadomosci.wp.pl