W Londynie rozpoczął się zjazd ponad pół tysiąca anglikańskich tradycjonalistów. Mają oni rozpatrzyć propozycję papieża Benedykta XVI o przyłączeniu się do Kościoła katolickiego.