W społecznej encyklice „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie) papież Benedykt XVI apeluje o etykę w gospodarce i głęboką odnowę zasad życia. Podkreśla, że z realizmem, ufnością i nadzieją należy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia obecna sytuacja na świecie, przede wszystkim kryzys. wiadomosci.wp.pl