Benedykt XVI przekazał znaczną sumę pieniędzy na pomoc dla ludności zniszczonej w trzęsieniu ziemi Abruzji.