Minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhiej Martynau oświadczył, że rząd Łukaszenki nie zamierza się podporządkować naciskom Unii Europejskiej (UE) i będzie przeprowadzał jedynie te reformy, które Mińsk uzna za ważne dla siebie.