Białoruska telewizja wróciła w niedzielę wieczorem do tematu Karty Polaka, atakując zwłaszcza możliwość otrzymania jej z rekomendacji organizacji społecznej i wymieniając w tym kontekście nieuznawany przez oficjalne władze Związek Polaków na Białorusi (ZBP).