Brytyjska policja zbiera informacje o tysiącach uczestników protestów, mityngów politycznych i rozmaitych kampanii i gromadzi je w ogólnokrajowej sieci baz danych – ujawnia „Guardian”. Mechanizm ten stworzono do monitorowania „wewnętrznych ekstremistów” (domestic extremists). wiadomosci.wp.pl