Wielkiej Brytanii grożą powodzie, susze i „zabójcze fale gorąca” jeśli nie dojdzie do podpisania światowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych – ostrzegł premier Gordon Brown, którego cytuje BBC.