Centroprawicowa partia Obywatele na rzecz Europejskiej Przyszłości Bułgarii (GERB) zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Bułgarii.