Z danych Centralnej Komisji Wyborczej, podanych na podstawie 84,92 proc. protokołów, wynika, że w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Bułgarii partia GERB (Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii) otrzymała 40,62 proc. głosów, lewicowa Koalicja na rzecz Bułgarii (KB) – 17,87 proc., partia tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i swobód (DPS) – 13,32 proc., nacjonalistyczna Koalicja „Atak” – 9,17 proc., centroprawicowa Niebieska Koalicja – 6,90 proc., partia Porządek, Prawo i Sprawiedliwość – 4,15 proc.