UE stawi czoło wyzwaniom, jakie przed nią stoją, o ile wejdzie w życie Traktat z Lizbony – powiedział prezentując swą kandydaturę na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podczas inauguracyjnej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.