Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek uznał przedstawioną w środę przez KE propozycję nowego budżetu UE na lata 2014-2020 za „inteligentny punkt startu do negocjacji” i opowiedział się za odejściem od rabatów w składce do unijnego budżetu.