Jerzy Buzek jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego może przy okazji wielkich uroczystości liczyć w Belgii na nie lada honory – zgodnie z obowiązującym w tym kraju protokołem dyplomatycznym zajmuje trzecie miejsce po królu Albercie II.