Pewna Francuzka, Jeannine V., zapisała w testamencie swój majątek ok. 200 osobom, które … były kiedyś dla niej miłe.