Kilkanaście osób zginęło w rezultacie ulewnych deszczy i powodzi w Chinach – podały dziś chińskie media.