Najwyższe władze Chin wezwały do zastosowania „surowych kar” wobec sprawców zamieszek w Urumczi w regionie Sinkiangu, gdzie według oficjalnych danych zginęło 156 osób. Powiadomiły o tym media państwowe.