W Wielkiej Brytanii pod znamiennym tytułem „Hitler’s Daughter”(„Córka Hitlera”) powstaje film o Radiu Maryja i ojcu Rydzyku. Autor, Aro Korol, skupia się na antysemityzmie panującym w tym medium – Rydzyk zostaje porównany do Goebbelsa, a Radio Maryja zestawione ze zdjęciami obozu Auschwitz. Trailer filmu kończy się zdaniem: czy historia obozów zagłady może się powtórzyć? wiadomosci.wp.pl