65 proc. Czechów popiera Vaclava Klausa w jego krucjacie przeciw Traktatowi z Lizbony – wynika z sondażu opublikowanego przez „Lidove noviny”. Jednocześnie – według badania ośrodka STEM dla czeskiej telewizji – trzy piąte Czechów uważa, że Klaus działa na szkodę państwa.