Istniejące w Groznym biuro organizacji Memoriał podało, że od czasu śmierci Natalii Estemirowej, która należała do najaktywniejszych współpracowników organizacji, w Czeczenii zwiększyła się liczba zaginięć ludzi – pisze we wtorek strona internetowa „Kawkazkij uzieł” (Węzeł Kaukaski).