Czeski Trybunał Konstytucyjny odroczył do 3 listopada decyzję w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Przewodniczący czeskiego Trybunału Konstytucyjnego Pavel Rychetsky otworzył dziś posiedzenie tej instytucji poświęcone zbadaniu zgodności reformującego Unię Europejską Traktatu z Lizbony z czeską konstytucją.