Danuta Hubner, była polska komisarz ds. polityki regionalnej przeciwstawia się proponowanym reformom unijnej polityki względem regionów. Według pani komisarz proponowana zmiany, są sprzeczna z pierwotnymi założeniami Unii: „Dokument, proponuje wykluczenie 200 z 271 regionów Unii, oznacza to, że nie będziemy osiągać celów Unii” wiadomosci.wp.pl