Dzieci nie powinny rozpoczynać nauki w szkołach podstawowych przed 6. rokiem życia; obecnie w Wielkiej Brytanii większość idzie do szkoły w wieku 4 lat. Do takiego wniosku dochodzą autorzy specjalnego raportu uniwersytetu w Cambridge. Raport jest najbardziej dogłębnym przeglądem systemu oświaty na szczeblu podstawowym od 40 lat. wiadomosci.wp.pl