W 22 europejskich portach lotniczych oraz w Brukseli piloci demonstrowali dziś przeciwko zbyt długiemu – ich zdaniem – czasowi pracy.