W Jerozolimie grupa skrajnie ortodoksyjnych Żydów starła się z izraelską policją. Przyczyną ich gniewu jest fabryka procesorów Intel, która pracuje w szabat, czyli żydowski dzień wolny od pracy. wiadomosci.wp.pl