Francuska minister spraw zagranicznych Michele Alliot-Marie, powołana na to stanowisko zaledwie trzy miesiące temu, złożyła w niedzielę na ręce prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego swą dymisję.