Francuska minister spraw zagranicznych Michele Alliot-Marie, powołana na to stanowisko zaledwie trzy miesiące temu, złożyła na ręce prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego swą dymisję. wiadomosci.wp.pl