Getin Holding miał 148,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2011 roku wobec 81,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.