Ostatnie grupy obserwatorów ONZ w Gruzji opuściły dziś posterunki w tym kraju, kończąc trwającą 16 lat misję Narodów Zjednoczonych w tym zapalnym regionie.