Indie nie pozwolą zagranicznym dziennikarzom na obsługę wizyty Dalajlamy XIV w stanie Arunaćal Pradeś, o którego terytorium Delhi wiedzie spór z Pekinem. wiadomosci.wp.pl