Tłumy zwolenników pokonanego w wyborach prezydenckich z 12 czerwca kandydata opozycji Mir-Hosejna Musawiego manifestowały dziś po południu w Teheranie po zakończeniu cotygodniowych modłów, którym przewodził były prezydent Iranu Ali Akbar Haszemi Rafsandżani – poinformowali świadkowie.