Tysiące osób zebrało się dziś przed dawną ambasadą Stanow Zjednoczonych w Teheranie w 30. rocznicę jej zajęcia przez radykalnych studentów islamskich.