Iran dysponuje wiedzą, jak wyprodukować bombę nuklearną i mógł już
testować systemy detonacji odpowiednie dla jego pocisków średniego zasięgu – pisze „Times”, powołując się na tajny aneks do tegorocznego raportu Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej (MAEA). wiadomosci.wp.pl