Islandia ma dziś dostać zielone światło do rozpoczęcia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej i może je szybko zakończyć, bo jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i strefy Schengen ma już za sobą znaczną część negocjacji akcesyjnych.