Minister spraw zagranicznych Izraela Avigdor Lieberman w imieniu swojego rządu wyraził smutek i żal z powodu śmierci dr Marka Edelmana, jednego z dowódców powstania w getcie warszawskim, bojownika o wolność i demokrację.