Izraelski minister transportu Israel Kac zapowiedział w poniedziałek, że arabskie wersje nazw miejscowości na tablicach informacyjnych zostaną zastąpione bezpośrednią hebrajską transkrypcją nazw izraelskich. To samo stanie się z nazwami angielskimi. wiadomosci.wp.pl