W Jerozolimie setki ultra-ortodoksyjnych żydów (haredim) demonstrowały w sobotę wieczorem przeciw otwieraniu parkingu podczas szabatu – poinformowała policja.