Rząd Francji przedstawił projekt ustawy, na podstawie której obywatele tego kraju ratowani z opałów przez francuskie służby w różnych niebezpiecznych regionach świata będą musieli zwracać cześć kosztów takiej „odsieczy”. Dotyczy to państw, do których Francuzi udają się mimo ostrzeżeń ogłaszanych przez rząd. wiadomosci.wp.pl