42% Greków pali papierosy. To najwyższy odsetek palaczy w całej Unii Europejskiej. Dlatego władze starają się walczyć z nałogiem. Wprowadzając kolejne zakazy rząd usiłował ograniczyć przywiązanie Greków do papierosa. Jak do tej pory nie przyniosły one jednak rezultatu. Obowiązujące od niedawna nowe prawo ma być bardziej restrykcyjne. wiadomosci.wp.pl