Premier Japonii Taro Aso rozwiązał dziś izbę niższą parlamentu, ogłaszając przedterminowe wybory na 30 sierpnia.