Senat amerykański zgodził się we wtorek, aby podejrzane o terroryzm osoby przetrzymywane w więzieniu w bazie USA Guantanamo, na Kubie, mogły być przewożone na terytorium amerykańskie – ale tylko w celu postawienia ich przed sądem. Wcześniej podobną zgodę wyraziła Izba Reprezentantów.