Muammar Kadafi wyznaczył szefa wywiadu do rozmów we wschodniej części kraju, która znajduje się poza kontrolą libijskiego przywódcy.