Zagraniczne dokumenty potwierdzające tożsamość narodową, w tym Karta Polaka, mogą zagrażać bezpieczeństwu Litwy – uważa przewodniczący sejmowego komitetu spraw zagranicznych, poseł Audronius Ażubalis.