W prestiżowym paryskim Instytucie Nauk Politycznych (Sciences-Po) powstanie w styczniu przyszłego roku katedra im. prof. Bronisława Geremka, zajmująca się głównie badaniami nad integracją europejską i wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej – dowiedziała się w poniedziałek PAP od kierującego tym projektem francuskiego politologa Georgesa Minka.