Współrządząca Niemcami bawarska chadecja CSU formułuje nowe warunki dotyczące ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, co może jeszcze bardziej odsunąć w czasie jego przyjęcie przez Niemcy. wiadomosci.wp.pl