Powołana w Wielkiej Brytanii komisja dochodzeniowa w sprawie Iraku będzie miała prerogatywy do pozywania każdego brytyjskiego obywatela, łącznie z byłym premierem Tonym Blairem; przesłuchania nie będą jednak odbywać się pod przysięgą, a komisja jako organ niesądowy nie będzie mogła wymusić na nikim stawiennictwa – ujawnił jej przewodniczący Sir John Chilcot.