USA wyraziły zaniepokojenie ewentualną współpracą komunistycznej Korei Północnej z rządzoną przez wojskowych Birmą, a szczególnie transferem technologii atomowej z jednego kraju do drugiego. wiadomosci.wp.pl