Kościół anglikański oficjalnie dopuścił w mijającym tygodniu zmiany w liturgii chrztu św. i małżeństwa, godząc się na połączenie obu sakramentów i otwierając tym samym drogę powrotu do Kościoła parom żyjącym w związku pozamałżeńskim z nieślubnymi dziećmi. wiadomosci.wp.pl