Ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich UE wezwą akredytowanych u siebie ambasadorów Iranu, by przedstawić im krytyczne stanowisko w sprawie powyborczych zajść w tym kraju, w tym zwłaszcza przetrzymywania pracowników brytyjskiej ambasady w Teheranie – informują źródła dyplomatyczne w Brukseli.